W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Hospicjum to też życie" w Zespole Szkół w Żdanowie w dniu 28-10-2009 o godzinie 9:40 odbyła się debata, którą poprowadził Dyrektor Hospicjum Santa Galla ks. Michał Józef Przybysz. Spotkanie miało na celu przybliżenie młodzieży gimnazjalnej ideę wolontariatu hospicyjnego.