Hospicjum Santa Galla założone zostało w 1998 roku w Łabuńkach Pierwszych przez Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Początkowo działalność hospicjum obejmowała wyjazdy do domów pacjentów, od stycznia 2000 roku w odremontowanej oficynie zachodniej funkcjonuje oddział stacjonarny, gdzie w chwili obecnej przewidziane są miejsca dla 14 pacjentów głównie z chorobą nowotworową oraz innymi chorobami w stanie terminalnym.

Nasza placówka mieści się na terenie XIX wiecznego zespołu parkowo-pałacowego w Łabuńkach, w skład którego wchodzi pałac, dwie oficyny, całość otacza 12 hektarowy park. Opiekę medyczną i duchową nad pacjentami sprawuje zespół złożony z 11 pielęgniarek, lekarza, rehabilitanta, 2 kapłanów.
W kwietniu 2003 r. w odremontowanej oficynie wschodniej uruchomiona została kuchnia, w której przygotowujemy posiłki dla naszych pacjentów. Opieka świadczona w oddziale stacjonarnym oraz w domu pacjenta jest bezpłatna, pacjent i jego rodzina nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobytem i opieką w naszym hospicjum.Dokumenty potrzebne do przyjęcia chorego do hospicjum:

Pomoc hospicjum nie kończy się z chwilą śmierci pacjenta. Zmarli otaczani są modlitwą, a rodzinie służymy pomocą i wsparciem w przeżyciu trudnych chwil związanych ze śmiercią bliskiej osoby. Każdego roku w listopadzie odprawiana jest Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych pacjentów, na którą zapraszane są rodziny zmarłych.Pomagają nam również wolontariusze z gimnazjum z Łabuń i Łabuniek oraz z zamojskich liceów, którzy z zaangażowaniem biorą udział w zbiórkach na terenie miasta.

PROWADZONE AKCJE:

Od 2012 r.  Hospicjum prowadzi zbiórkę plastikowych nakrętek. Do zbiórki przyłączyło się 90 szkół i przedszkoli, a także  firmy i instytucje oraz osoby prywatne. Pozyskane nakrętki przekazywane są odpłatnie firmom zajmującym się recyklingiem. Środki pozyskane ze sprzedaży nakrętek przeznaczone zostały na zakup łóżek i sprzętu medycznego do Hospicjum Santa Galla. Zebrane nakrętki odbierane są przez hospicjum. Od września rusza piąta edycja akcji. Wszystkich, którzy chcą pomóc hospicjum serdecznie zapraszamy! Osoba odpowiedzialna za akcję: Tomasz Ryń, tel. 501 643 801, 84 616 76 50