StartPodziękowania

Podziękowania za wsparcie w 2011 r.

Wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli Hospicjum Santa Galla w minionym roku 2011 składamy serdeczne podziękowania. Dzięki Państwa pomocy hospicjum w dalszym ciągu może służyć potrzebującym. Okazane wsparcie jest dla nas wyrazem ogromnej życzliwości.

Podziękowania za pączki - 2011

Hospicjum Santa Galla wsparli:
„Ewagnes” z Zamościa, Cukiernia „Społem” PSS Robotnik Zamość, Piekarnia „Sakbaj” z Tomaszowa Lubelskiego, Zakład Cukierniczy Teresa Turek z Zamościa, Piekarnia Aleksandra i Jan Ciurysek z Zamościa, Zakład Cukierniczy M. Wasil z Zamościa, Piekarnia J. Sarzyński ze Żdanówka, Piekarnia „Łepik” z Zamościa, T. Szcząchor z Biłgoraja, Piekarnia „Mars” z Biłgoraja, Zakład Cukierniczy K. Gałka z Biłgoraja, , R. Turzyniecki z Tomaszowa Lubelskiego, Cukiernia PPH „Smakołyk” z Zamościa, Ciastkarnia „Merkury” z Biłgoraja, Cukiernia Obszyńscy z Biłgoraja.

Hospicjum Santa Galla

Łabuńki Pierwsze koło Zamościa
22-437 Łabunie woj. lubelskie
tel. 84 616 73 41 (biuro), 84 616 76 32 / 33 (oddział), 694-451-255 (Dyrektor)
fax 84 616 73 43
e-mail: biuro(at)santagalla.pl

NIP: 922-22-86-421
Regon: 950365387

Numer konta:
BZ WBK O/ Zamość
Nr: 91 1090 2590 0000 0001 2369 5669

Numer konta USD NZO-L Hospicjum Santa Galla
PL10 1500 1807 1218 0003 2454 0000 KRDBPLPW

Nr rachunku Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla:
61 1240 2816 1111 0000 4017 6976