StartPodziękowaniaPodziękowania za wsparcie w 2011 r.
Wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli Hospicjum Santa Galla w minionym roku 2011 składamy serdeczne podziękowania. Dzięki Państwa pomocy hospicjum w dalszym ciągu może służyć potrzebującym. Okazane wsparcie jest dla nas wyrazem ogromnej życzliwości.