StartStowarzyszenieSprawozdanie roczne za rok 2013

W załączeniu publikujemy roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013.