StartStowarzyszenieStowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla

Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla powstało w 2000 roku, aby wspierać rozwój oraz pozyskiwać środki na utrzymanie Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach poprzez organizowanie różnego rodzaju zbiórek.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes - ks. Michał Józef Przybysz
Z-ca Prezesa - Jerzy Chróścikowski
Skarbnik - Tomasz Ryń
Sekretarz - Ewa Burdzy
Członek - Jan Dzieciątkowski

Nr rachunku Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla: 61 1240 2816 1111 0000 4017 6976