StartStowarzyszenieSprawozdanie roczne za rok 2014

W załączeniu publikujemy roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014.