StartStowarzyszenieSprawozdanie roczne za 2017 rok

W załączeniu publikujemy roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017.