StartStowarzyszenieSprawozdanie roczne za rok 2011 i 2012

W załączeniu publikujemy roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011 i 2012.